2017.06.07 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Izbicku

b_0_100_16777215_00_images_2017.06.07Izbicko_Izbicko07.06.201704.jpgW dniu 7 czerwca 2017 r w Gminie Izbicko, w Restauracji „Dell Villaggio” odbyło się cyklicznie organizowane spotkanie  członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, które otwarte zostało przez Przewodniczącego Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego Pana Józefa Swaczynę oraz przez Gospodarza Gminy Izbicko Panią Wójt Brygidę Pytel.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z XXV Przeglądu Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017

b_0_100_16777215_00_images_XXVPOMN_XXVPOMN143.jpgJubileuszowy XXV Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017 odbył się w niedzielę 18 czerwca 2017 r. w miejscowości Lichynia, gmina Leśnica. Przedsięwzięcie  to zorganizowało Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy. Do konkursu przystąpiło 21 orkiestr dętych, zarówno z województwa opolskiego, jak i z województwa śląskiego.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z XXVI Przeglądu Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017

b_0_100_16777215_00_images_XXVIPZDZIOMMN_XXVIPZDZIMMN013.jpgTradycyjnie w dzień pielgrzymki mniejszości narodowych, który w tym roku przypadł na 4 czerwca 2017 r. odbył się w Górze św. Anny XXVI Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017. Przegląd został zorganizowany przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie zadania pn. "XXVI Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach"

Projekt "XXVI Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach"

dofinansowano ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

b_0_100_16777215_00_images_logoMSWIA2016_MSWiA_-_logo_-_18_I_16.jpg

 

 

Dofinansowanie zadania pn. "XXV Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017"

Projekt "XXV Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017" dofinansowano ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

b_0_100_16777215_00_images_logoMSWIA2016_MSWiA_-_logo_-_18_I_16.jpg

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie zadania pn. XXVI Przeglad Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017

Projekt "XXVI Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017"

dofinansowano ze środków dotacji

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

b_0_100_16777215_00_images_logoMSWIA2016_MSWiA_-_logo_-_18_I_16.jpg

 

 

 

 

2017.03.27 Walne Zgromadzenie Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

b_0_100_16777215_00_images_27.03.2017Lany_27.03.2017Lany02.jpgDnia 27 marca 2017 roku odbyło się w Łanach (Gmina Cisek) coroczne Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, podczas którego odczytano sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności stowarzyszenia za rok 2016. Po przyjęciu sprawozdań oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej udzielone zostało Zarządowi absolutorium za 2016 rok.   

Czytaj więcej...

2017.01.18 Noworoczne spotkanie członków z Jego Ekscelencją Andrzejem Czają Biskupem Opolskim

b_0_100_16777215_00_images_18.01.2017Glebinow_18.01.2017Glebinow19.jpgDnia 18 stycznia 2017 roku odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego  z Jego Ekscelencją ks. prof. dr hab. Andrzejem Czają Biskupem Opolskim w Ośrodku Formacyjno - Wypoczynkowym "Rybak" w Głębinowie.  Po krótkim przywitaniu obecnych członków, a szczególnie Posła Ryszarda Gallę, Wicemarszałka Romana Kolka, Sekretarz TSKN-u Zuzannę Donath-Kasiurę przez Przewodniczącego Zarządu Pana Józefa Swaczynę, przystąpiono do omówienia poszczególnych punktów porządku spotkania.

Czytaj więcej...

Jubileuszowy XXV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach

b_0_100_16777215_00_http___gokwalce.pl_images_Zespoły_nd_37.JPGTegoroczny Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach odbył się w dniach 19 i 20 listopada 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach. Obchodził on w tym roku swój 25. letni jubileusz, na którym nie mogło zabraknąć urodzinowego tortu, który pokrojony został wspólnie przez wójta gminy Walce Bernarda Kubata i sekretarz TSKN Zuzannę Donath-Kasiura oraz wicemarszałka województwa opolskiego Romana Kolka. Festiwal należy do jednych z najstarszych imprez kulturalnych mniejszości niemieckiej, który daje możliwość chórom i zespołom do prezentacji ich niemieckiego dorobku artystycznego. Jest także okazją do sprawdzenia swoich możliwości na tle innych grup, które pielęgnują tradycję niemieckich pieśni i śpiewów.

Czytaj więcej...

2016.10.05 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Bierawie

b_0_100_16777215_00_images_2016.10.05Bierawa_DSC04930.JPGSpotkanie, które odbyło się 5 października br. w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, otwarte zostało przez Przewodniczącego Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego Pana Swaczynę oraz przez Gospodarza Gminy Bierawa Pana Krzysztofa Ficoń.

Czytaj więcej...

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy