2016.10.05 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Bierawie

b_0_100_16777215_00_images_2016.10.05Bierawa_DSC04930.JPGSpotkanie, które odbyło się 5 października br. w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, otwarte zostało przez Przewodniczącego Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego Pana Swaczynę oraz przez Gospodarza Gminy Bierawa Pana Krzysztofa Ficoń.

Czytaj więcej...

13 Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim / 13. Deutsche Kulturtage im Oppelner Schlesien

b_0_100_16777215_00_images_13Kulturtage_Plakat_13_Dni_Kultury.png 

 

 

 

Czytaj więcej...

Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek Gminnych Leśnica 2016

b_0_100_16777215_00_images_2016Dozynki_Dozynki2016102.jpgW dniach 27 i 28 sierpnia 2016 roku w sołectwie Łąki Kozielskie odbył się  Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek Gminnych, który był dwudniowym przedsięwzięciem. Imprezę rozpoczął tradycyjnie barwny korowód dożynkowy, który przejechał ulicami Łąk Kozielskich. Po nim, w namiocie festynowym, który ustawiony był na boisku, cześć artystyczna rozpoczęła się koncertem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy, pod batutą pana Klaudiusza Lisonia.

Czytaj więcej...

2016.07.27 Rocznicowe spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Leśnicy

b_0_100_16777215_00_images_27.07.2016Lesnica_27.07.2016Lesnica07.jpgSpotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego dnia 27 lipca 2016 r. poprzedzone było uczczeniem pamięci zmarłego Burmistrza Leśnicy i Przewodniczącego Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego śp. Huberta Kurzała. Członkowie złożyli na Jego grobie w Leśnicy wiązankę i zapalili znicze. Po krótkiej zadumie nad grobem oraz wspomnieniach dotyczących śp. Huberta Kurzała wszyscy udali się do restauracji Na Szlaku, gdzie odbyło się spotkanie naszych Członków.

Czytaj więcej...

Posiedzenie wyjazdowe w Warszawie

b_0_100_16777215_00_images_19.07.2016Warszawa_Warszawa19.07.2016022.jpgW dniach 19-20 lipca 2016 r. odbyło się posiedzenie wyjazdowe Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Warszawie. Celem wyjazdu było uczestniczenie w posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Podczas posiedzenia podjęto następujące tematy: planowana reforma oświaty, działalność Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego oraz najbardziej aktualny temat poszerzenie granic miasta Opole.

Czytaj więcej...

2016.06.15 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Zakrzowie.

b_0_100_16777215_00_images_15.06.2016Zakrzow_Zakrzow15.06.201613.jpgSpotkanie w Zakrzowie, które odbyło się 15 czerwca 2016 roku poprowadził Przewodniczący Zarządu Józef Swaczyna. Gospodarzem spotkania był pan Piotr Kanzy – Wójt Gminy Polska Cerekiew, który przywitał przybyłych członków. Następnie Pan Wójt Kanzy, poinformował, iż w dniach 15-17 lipca br. w Zakrzowie odbędą się I Mistrzostwa Polski w Polo, na które wszystkich serdecznie zaprosił.
 Po wstępnych słowach przystąpiono do prezentacji multimedialnej Gminy Polska Cerekiew oraz Ośrodku Szkolenia Olimpijskiego w Zakrzowie, w którym odbyło się spotkanie.

Czytaj więcej...

XXIV Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2016 - Werdykt jury

b_0_100_16777215_00_images_XXIVPOMN_XXIVPOMN101.jpgW niedzielę 19 czerwca 2016 r w miejscowości Lichynia, gmina Leśnica odbył się XXIV Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej. Przedsięwzięcie zorganizowało Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy. Do konkursu przystąpiło 18 orkiestr dętych: 17 z województwa opolskiego oraz 1 z województwa śląskiego.

Czytaj więcej...

XXV Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2016

b_0_100_16777215_00_images_XXVPZDZIMMN_XXVPZDIMMN39.jpgPiękna słoneczna pogoda towarzyszyła obywającemu się w dniu pielgrzymki mniejszości narodowych dnia 5 czerwca 2016 r. w Górze św. Anny XXV Przeglądowi Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2016. Przegląd zorganizowało Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy.

Czytaj więcej...

2016.04.20 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Gogolinie

b_0_100_16777215_00_images_gogolin2016_20.04Gogolin03.jpgSpotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego odbyło się dnia 20 kwietnia br. w Restauracji „Karolinka” w Gogolinie. Gospodarzem spotkania był pan Joachim Wojtala – Burmistrz Gminy Gogolin, który wspólnie z Przewodniczącym Zarządu Panem Swaczyną przywitał przybyłych członków oraz gości. Po wstępnych słowach przystąpiono do prezentacji multimedialnej Gminy Gogolin w świetle poczynań władzy samorządowej, zaangażowania mieszkańców oraz przedstawienia Gminy pod względem rekreacyjnym, sportowym i turystycznym.

Czytaj więcej...

2016.03.03 Walne Zgromadzenie Członków

b_0_100_16777215_00_images_2016.03.03WalneRaszowa_3.03Raszowa09.jpgDnia 3 marca 2016 roku odbyło się w Raszowej (Gmina Leśnica) coroczne Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, podczas którego odczytano sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności stowarzyszenia za rok 2015. Po przyjęciu sprawozdań oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej udzielone zostało Zarządowi absolutorium za 2015 rok. 

Czytaj więcej...

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy